söndag 27 maj 2012

Du vet att området gentrifierats när…



…ditt gamla sunkstamhak fått nya ägare som verkligen vill understryka att de numera önskar att gästerna ska inta fast föda.

Anekdot #1, anekdot #2, anekdot #3.

Via Erik. Kudos.

Inga kommentarer: