söndag 27 maj 2012

Du vet att området gentrifierats när……ditt gamla sunkstamhak fått nya ägare som verkligen vill understryka att de numera önskar att gästerna ska inta fast föda.

Anekdot #1, anekdot #2, anekdot #3.

Via Erik. Kudos.

Inga kommentarer: