onsdag 27 januari 2010

Tequila waste: The Swedish connection


Rebecka får helt orimliga och långa antisemitiska hatbrev. joskill666 nöjer sig med ett kort och koncist ”you fuck!” som en kommentar till videoklippet där Olivia spisar Deicide. Oerhört provokativt.
You fuck – fuck you, säger jag.

SMS-rapporter berättar att Municipal Waste tillägnar en låt till Sonic Ritual och att det råder SM i stagedive. Kul.
Själv försöker jag ta reda på vem den påstådda svenske fadern är till Tila Tequilas påstådda bebis. Tips?

I övrigt: En vän som vill förbli anonym har börjat ladda upp amatörvideos på internet. Hardcore! Kudos! Kolla här!

11 kommentarer:

138 sa...

Jag tar emot tipsen men publicerar dem inte. Tack för den uppsjö av kommentarer jag redan fått. Alla säger samma snubbe – exakt samma snubbe som jag jagat hela dagen.

138 sa...

Anonym: Tack. Det är samma som alla säger.

Situation Skitstörd sa...

Tja... Det lär ju inte någonsin bli så att våran konsensus överenstämmer. Jag stör mig något EXTREMT på dig. Det är ett jävla gnäll, helt enkelt. På dig.

Andréas sa...

och vem är denna Tila Tequila, någon man bör känna till?

138 sa...

Andreas: helvete helvete NEJ.

Anonym sa...

Åh, jag är så trött på den här bloggen nu. Nu tar jag bort bokmärket och kommer aldrig tillbaka.

138 sa...

Ett modigt ställningstagande från en anonym person på internet. Make a change. Gilla.

Anonym sa...

Var en enda medlem av S.R. på spelningen? Jag skrek till bandet att det var så utan källa, mest för att se hur de reagerade (inte alls).

138 sa...

Ja, alla var där utom jag.

Anonym sa...

Du är verkligen mästare av särskrivning (om du vet vad det är...)

Yttrande frihets lagen heter yttrandefrihetslagen och FAVVIS LAGEN stavas favvislagen

Varför skriva så mycket isär? Det blir inte lättare att läsa för det..

138 sa...

Bäste mollusk.Citat är ett exakt återgivande av vad någon annan har sagt eller skrivit, till skillnad från ett referat, som är ett återgivande av ett annat verks innehåll med egna formuleringar. Citat förekommer inom forskning och konstnärliga verk. Inom klassisk musik är citat en inflätad melodi från något annat stycke. De juridiska aspekterna av rätten att citera, hur det får ske och när, kallas citaträtt.

Ett citat ska redovisas ordagrant, antingen genom att sättas inom citationstecken eller genom att brytas ut som ett blockcitat så att det är klart avgränsat från den egna texten. Det bör (minst) anges vem som har sagt det och var det sagts. Det ska inte råda några tvivel om vem som har sagt en sak: den som citerar eller den citerade. Det får heller inte råda någon oklarhet i vad den citerade verkligen sagt; källan får inte förvanskas. Citatet ska även vara en exakt återgivning av vad som står i källan, inklusive stavning, interpunktion och eventuell kursivering.

Om det i det angivna citatet används citationstecken, brukar man skriva om de till enkla citattecken, och fortfarande omsluta hela citatet med citationstecken.

Om något i citatet verkar märkligt (till exempel språkliga fel) kan man lägga in ett sic inom hakparentes för att försäkra läsaren om att man inte skrivit fel när man citerat. Sic används däremot inte för att markera att man tar avstånd från det som sägs.

Övriga kommentarer görs inom hakparentes. Exempel: "Han [Jonsson] är en knöl". Om man vill lägga fokus på ett ord eller en del av citatet genom att kursivera det, så bör man efter citatet lägga till inom hakparentes att det är ens egen kursivering. Om citatet redan är kursiverat i källan kan det ibland vara lämpligt att på samma sätt notera att det inte är ens egen kursivering.

Uteslutna ord markeras med uteslutningstecken inom hakparenteser ("[...]"). Uteslutningar får inte medföra att innebörden förvanskas eller att information som är viktig för sammanhanget tas bort.

Använd det typografiskt riktiga citationstecken och undvik det felaktigt använda dubbelprimtecken.
DVS: Fråga personen som skrivit det.