fredag 2 september 2011

”Every time I look in the mirror/All these lines on my face getting clearer/The past is gone”


Sorteras under drömjobb: Att få sätta rubriken ”från flygaress till nerknarkad nazist” på ett tidningsomslag.

Det ska jag svara på alla evinnerliga frågor om vad jag ska göra nu.

Soundtrack: ”Fraction”, av och med Spiders, på svart vinyl.

Inga kommentarer: