onsdag 23 december 2009

”God is with you all the way/That little important lie/Born on Christmas day” a.k.a. Martin Kellerman, fuck me and marry me young vol 3”Rocky” fångar andemeningen av denna det religiösa vanvettets allra främsta helg. Tolerans, godhet, öppenhet – allt ryms i korsets, davidstjärnans och halvmånens fromma skuggor.

Vol. 1
Vol. 2

Inga kommentarer: