onsdag 15 december 2010

”Rooks for a crimson king/They are a government with a parliament of whores/Can you hear the screams from the fame machine/Down in Åkessons morgue”

Konstnärlig förklaring – här.

Textmässig förklaring – här.

Rimlig verklighet – ingenstans

Inga kommentarer: